Profile

Join date: Jun 25, 2022

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

GOAT Chuyên cung cấp Nắp hố ga, Song chắn rác, Song thoát nước và các thiết bị bằng gang, composite khác.

GOAT đã cung cấp cho các dự án lớn nhỏ nắp hố ga, song chắn rác bằng gang và composite. Ngoài ra, GOAT cũng đã xuất khẩu thành công nắp hố ga gang, song chắn rác gang cầu sang thị trường Lào và Campuchia.

Địa chỉ: Số nhà 23, Liền kề 3, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Google maps: https://goo.gl/maps/Z792wGrC41mdwQWp7

SĐT : 0987 382 388

Website: https://naphoga.vn

#naphogagoat ; #naphoga ; #songchanrac ; #naphogagang ; #naphogacomposite

https://www.exchangle.com/naphogagoathttps://www.mojomarketplace.com/user/naphogagoat-37eHkbHnfthttps://paper.li/~/publisher/39acf2fa-a949-4197-82f8-be454a71dd13https://fyi.org.nz/user/nap_ho_ga_song_chan_rac_goathttp://codepad.org/users/naphogagoathttps://www.fuzia.com/fz/np-h-ga-song-chn-rc-goathttps://experiment.com/users/naphogagoathttps://www.divephotoguide.com/user/naphogagoathttps://www.wishlistr.com/profile/naphogagoathttps://forum.acronis.com/user/406295https://www.mifare.net/support/forum/users/naphogagoat/https://www.funadvice.com/naphogagoat

Nắp Hố Ga

More actions